MVRO
Menu

Aanpak

De 10 stappen van de MVRO roadmap

Onze aanpak is gebaseerd op de Lean-methode: processen worden continu kritisch beoordeeld en indien nodig aangepast. Op die manier wordt het project efficiënt uitgevoerd en wordt verspilling tegengegaan.

 

1 Conceptontwikkeling: van idee naar concept

Je heeft een ruw idee over hoe jouw winkel eruit moet zien. Of misschien heeft je al een concept, maar heb jij objectief advies nodig om te bepalen hoe dit het best gerealiseerd kan worden. Bij MVRO beschikken wij over de specialisten die ideeën vertalen in kant-en-klare concepten en de doorvertaling weten te maken naar geweldige winkeldesigns.

2 Projectdefinitie: weet wat je nodig hebt

Bij het definiëren van een project gaat het erom te luisteren naar wensen, verwachtingen, doelen, budget en behoeften. Deze aspecten zijn cruciaal voor het opstellen van een daaropvolgend projectontwerp.

 

3 Projectontwerp: van de tekentafel naar een ontwerp

Jouw idee of concept wordt vertaald in een projectontwerp op basis van behoeften. Om ervoor te zorgen dat we aan het einde niet voor verrassingen komen te staan, doen we uitgebreid research en onderzoeken we de data van de bestaande situatie. Geen enkel detail wordt aan het toeval overgelaten.

 

4 Budget: behoeften en kosten op elkaar afstemmen

Zodra het definitieve ontwerp klaar is, worden ontwerp en budget op elkaar afgestemd. Wij kunnen op verschillende manieren helpen jouw verbouwing te voltooien:

– Projectmanagement
Het volledige management van jouw project wordt aan MVRO toevertrouwd. Wij zorgen ervoor dat het project wordt opgeleverd zoals is afgesproken. Wij nemen de zorg op ons voor de complete verbouwing: we regelen alle benodigde vergunningen, onderhandelen met projectpartners en bewaken het budget en de voortgang van het project.

Uw voordelen:

 • Zorgeloze verbouwing – Wij zorgen voor het complete verbouwingsproces.
 • Duidelijke kosten – Volledige transparantie van kosten vooraf.
 • Tijdige oplevering – Snel winkel openen of bedrijfsactiviteiten hervatten.
 • Geen papierwerk – Wij zorgen ervoor dat de benodigde vergunningen geregeld zijn.
 • Duurzame oplossingen – Wij adviseren je bij cruciale beslissingen.

– Turnkey projectrealisatie met MVRO als hoofdaannemer
Laat jouw project uitvoeren als turnkey project door MVRO aan te wijzen als hoofdaannemer. Wat dit betekent? Zodra alle offertes – in overeenstemming met jouw budget – van partners zijn ontvangen, wordt gezamenlijk met jou een opslagpercentage voor onze diensten overeengekomen. Als hoofdaannemer dragen wij vervolgens alle financiële verantwoordelijkheid voor de projectrealisatie.

Uw voordelen:

 • Turnkey – Gebruiksklare winkel.
 • Ontzorging – Wij nemen de zorg op ons voor alles van ontwerp tot oplevering.
 • Geen financieel risico – Wij dragen het risico.
 • Geen verrassingen – Afspraak is afspraak.
 • Duidelijke kosten – Volledige transparantie van kosten vooraf.
 • Tijdige oplevering – Snel winkel openen of bedrijfsactiviteiten hervatten.

– Advies en deelprojecten
Voor kleinere projecten of wanneer gespecialiseerde hulp en advies nodig zijn. Dit als aanvulling op werk dat is uitgevoerd of voorbereid door de klant.

5 Vergunningen en voorzieningen: de ‘must haves’ regelen

Voordat een project van start kan gaan, moet altijd de bureaucratische hindernis van de wet- en regelgeving worden genomen. Wij hebben langdurige ervaring met het uitvoeren van onderzoeken – inclusief asbestonderzoeken – en het regelen van de benodigde vergunningen zodat jouw project van start kan gaan. Wij controleren ook of de aansluitingen op de nutsvoorzieningen geschikt zijn en of alle andere leidingen aanwezig zijn.

6 Offerte engineering: link leggen tussen retailer en de bouw

In deze fase zal MVRO het definitieve ontwerp in detail uitwerken, op basis van het Programma van Eisen en het besproken budget. Wij stellen alle benodigde documenten dusdanig op dat ze geschikt zijn voor het aanvragen van offertes bij partners in de bouw.

7 Werk voorbereiden en uitvoeren: maximale realisatie en planning

Zodra de offerte engineering akkoord is en de definitieve prijs bekend is, beginnen wij met het uitzetten van de vereiste acties. Dit doen wij in samenwerking met onze partners in de bouw en de klant. Op die manier garanderen wij dat het project strikt binnen de afgesproken termijnen en conform de kwaliteitseisen wordt uitgevoerd. Wij bewaken de voortgang van het project al naar gelang de wensen van de klant: dagelijks of op vaste tijdstippen.

8 Oplevering en aanvaarding: alleen het beste resultaat

Na iedere verbouwing vindt de oplevering en de projectaanvaarding plaats. Samen met de klant worden eventuele opleverpunten vastgesteld. MVRO zal erop toezien dat de partners deze opleverpunten binnen de gestelde termijn afhandelen.

9 Aansprakelijkheid voor gebreken: onze ‘no worries’ garantie

Zodra de verbouwing is afgerond, voert MVRO een eindcontrole uit om er zeker van te zijn dat al het werk is uitgevoerd volgens de projectspecificaties. Ook controleren wij of alle garantieverklaringen aanwezig zijn en of de documenten en tekeningen met betrekking tot de bouw en de verbouwing compleet en naar behoren ingediend zijn.

10 Service en onderhoud: altijd open

Hoe duurzaam het bouwproces ook is, een winkel vraagt onderhoud. MVRO kan een onderhoudsplanning opstellen voor de langere termijn voor wanneer jouw garantieperiode is verstreken. De service en het onderhoud worden onder ons toezicht uitgevoerd door een van onze professionele partners.

top
error: Beveiligde content